Menu

Niedziela 29.03.2020

Menu

liczba odwiedzin: 1306209

Partnerzy

  

 

 • List Prezydenta Płocka

  List Prezydenta Płocka do Dyrektorów, Rodziców, Uczniów, Nauczycieli........

 • Uwaga uczniowie

  Zgodnie z zaleceniami MEN oraz koniecznością realizacji podstawy programowej należy śledzić wiadomości na dzienniku elektronicznym, logowanie się na stronach MEN -Nauka zdalna - Epodręczniki.pl i innych stronach zalecanych przez MEN. Prosimy o wykorzystanie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych na naukę, korzystając z podręczników, materiałów przekazywanych przez nauczycieli oraz o wykonywanie zadań przekazywanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 • Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

    W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

  • dziennika elektronicznego,
  • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
  • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

  W poradniku znaleźć można wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

  Szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 • APEL PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W PŁOCKU DO MIESZKAŃCÓW PŁOCKA I POWIATU PŁOCKIEGO !

    W przypadku wystąpienia kataru, stanu podgorączkowego, kaszlu, bólów mięśniowych, złego samopoczucia bez jakichkolwiek oznak duszności, trudności w oddychaniu należy:

  • pozostać w domu,
  • obserwować swój stan zdrowia,
  • zadzwonić do lekarza rodzinnego i skorzystać z tzw. teleporady ( wystawienia e-recepty i e-zwolnienia),
  • skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku (telefon alarmowy    609 817-331).

   

                                                                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 • Oferta edukacyjna 2020/2021

  NASZA OFERTA EDUKACYJNA

  MEN opublikowało listę najbardziej pożądanych zawodów na krajowym rynku pracy. I właśnie te zawody mamy w naszej ofercie.

  TECHNIKUM (5 – letnie)

  • Technik eksploatacji portów i terminali – ZOBACZ
  • Technik rachunkowości – ZOBACZ
  • Technik hotelarstwa – ZOBACZ
  • Technik ekonomista – ZOBACZ
  • Technik logistyk – ZOBACZ
  • Technik handlowiec – ZOBACZ
  • Technik organizacji turystyki – ZOBACZ

  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

  • Sprzedawca / Magazynier-Logistyk – ZOBACZ
 • Konkurs Zbrodnia Katyńska, Pamięć i prawda

     W dniu 4 marca 2020 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku odbył się etap wojewódzki konkursu tematycznego „Zbrodnia Katyńska, Pamięć i prawda” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. Organizatorami konkursu jest: Mazowiecki Kurator Oświaty przy współpracy z Muzeum Katyńskim- Oddziałem Martyrologicznym Muzeum Wojska Polskiego oraz Mazowiecki Samorząd  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Założeniem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej i kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodego pokolenia. W atmosferze wielkiej życzliwości młodzież zmagała się z trudnymi, ale i ciekawymi pod względem merytorycznym pytaniami konkursowymi, zawierającymi wiedzę wykraczającą poza ramy podstawy programowej (m.in. nazwiska generałów Wojska Polskiego służby czynnej, rezerwy oraz w stanie spoczynku, którzy dostali się do niewoli sowieckiej po 17 września 1939 roku, fragmenty odezw skierowanych do żołnierzy Wojska Polskiego, biogramy ludzi odpowiedzialnych za agresję ZSRR na Polskę oraz Zbrodnię Katyńską i biogramy ludzi, którzy dawali świadectwo prawdy o Zbrodni Katyńskiej.

 • Dzień Kobiet w Ekonomiku

     Dnia 6 marca w Ekonomiku odbyła się  uroczystość z  okazji Dnia Kobiet. Rozpoczęła się ona od złożenia życzeń Paniom Wicedyrektor, Paniom z Rady Pedagogicznej, Administracji , Obsługi oraz wszystkim uczennicom  naszej szkoły. Pan Dyrektor Ireneusz Szychowski w serdecznych słowach wyraził wdzięczność za codzienny trud i starania, życzył zdrowia i radości każdego dnia. Następnie zostały przedstawione wyniki Szkolnego Plebiscytu, który odbył się w dwóch kategoriach: Kobieta Roku i Dziewczyna Roku Szkolnego 2019/2020. Głosami uczestników plebiscytu tytuł „Kobiety Roku” zdobyła pani Profesor Elżbieta Zawadzka - nauczyciel języka polskiego, a „Dziewczyny Roku” uczennica klasy IV a Katarzyna Lewandowska. Pamiątkowe dyplomy wraz z gratulacjami  wręczył Pan Dyrektor. Wielką niespodzianką był występ „męskiej części”  Dyrekcji i Rady Pedagogicznej. Ten jakże zgrany zespół zaśpiewał hit o bardzo znaczącym tytule:” Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny…”. Występ spotkał się z ogromnym aplauzem damskiej widowni. Dla wszystkich Pań w naszej szkole, Samorząd Uczniowski pod opieką p. Beaty Zembrzyckiej i p. Martyny Żórawskiej, Koło Teatralne pod opieką p. Marty Goleń oraz artyści z chóru szkolnego pod opieką p, Arkadiusza Wiśniewskiego -  przygotowali muzyczno – słowny upominek. Uczniowie zaśpiewali znane  szlagiery: „Damą być”, „ Babę zesłał Bóg” i.in., oraz prezentowali utwory J. Tuwima i W . Szymborskiej. Dzień Kobiet nie mógł też obyć się bez słodkiego poczęstunku i „babskiego gadania” przy kawie. Naszym Panom za to święto  – serdecznie dziękujemy.

 • Kolejna umowa partnerska podpisana!

    Wtorek 3 marca był dniem, w którym dużo działo się w naszej szkole. Podczas spotkania informacyjno- metodycznego „Dobre praktyki w doradztwie zawodowym” została podpisana umowa o współpracy  między Zespołem Szkół Ekonomiczno- Kupieckich a firmą Orlen Paliwa sp. z o. o.. W spotkaniu uczestniczyli: pan Marcin Łącki Dyrektor Oddziału Logistyka Pierwotna Gazu w Płocku, pan Michał Ziętara Dyrektor Biura Logistyki i pani Ewa Majka Specjalista ds Zarządzania Kadrami, która podpisała umowę w imieniu Orlen Paliwa Sp. z o.o. Ze strony szkoły podpis złożył Dyrektor Ireneusz Szychowski. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni doradcy zawodowi szkół podstawowych z terenu działania Płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie. Uczestnicy zapoznali się z ofertą edukacyjną Ekonomika na rok szkolny 2020/21. Proponowany nowy zawód Technik obsługi portów i terminali dodatkowo omówił przedstawiciel partnerskiej firmy LS Airport Services S.A., która jest największym polskim pracodawcą w tym obszarze i oferuje pracę już dziś. Na terenie działania firmy będą realizowane praktyki uczniowskie. Doradcom zawodowym zaprezentowano pracownie, w których odbywają się przedmioty praktyczne     i praktyka zawodowa. Część metodyczną dotyczącą narzędzi pracy doradcy zawodowego poprowadziły doradca zawodowy Zdzisława Barankiewicz i Hanna Drzewiecka – Krawczyk doradca metodyczny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. MSCDN był partnerem merytorycznym szkolenia, w spotkaniu wziął udział kierownik MSCDN pan Grzegorz Skwarna, który jest zwolennikiem poznawania szkół przez nauczycieli pracujących na różnych etapach systemu edukacji.

  Szkoła aktywnie współpracuje z lokalnymi  instytucjami rynku pracy!

  Oferta edukacyjna szkoły przygotowywana jest w oparciu o informacje z rynku pracy. Podczas spotkania informacyjno – metodycznego dla doradców zawodowych 3 marca przedstawicielka Miejskiego Urzędu Pracy pani Aneta Rybicka opowiedziała o wyzwaniach współczesnego rynku pracy.  Wojewódzki Urząd Pracy reprezentowała pani Anna Sulkowska i pani Urszula Wojtalewicz, która przedstawiła najnowsze wyniki badania „ Barometr zawodów” jednocześnie pokazując jak prawidłowo interpretować dane z badania, na co zwracać uwagę prezentując uczniom ten materiał. Pani Wojtalewicz zachęciła uczestników spotkania  do myślenia perspektywicznego prezentując prognozy dotyczące kompetencji pracownika w 2040 roku! Dopełnieniem tych informacji było wystąpienie pani Agnieszki Barankiewicz z Powiatowego Urzędu pracy przedstawiające formy finansowego wsparcia osób poszukujących pracy lub pragnących założyć własną działalność gospodarczą. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mają szereg możliwości dalszego kształcenia, także blisko domu, na lokalnym rynku edukacyjnym. Opowiedziała o tym absolwentka naszej szkoły Katarzyna Sowa doradca zawodowy Biura Karier Zawodowych SWPW w Płocku. Dynamika rynku pracy wymaga od szkolnych doradców ciągłego aktualizowania wiedzy. Powyższe wystąpienia doskonale odpowiedziały na te potrzeby.

 • SPOTKANIE - "PACZKA NA KRESY"

    28 lutego 2020 roku uczniowie Ekomomika pod opieką pani Martyny Żórawskiej wzięli udział w spotkaniu podsumowującym działania w ramach aukcji "Paczka na Kresy" - 2019 r. Spotkaniu przewodniczyła pani Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. Przemawiali także pan Artur Wolter, Prezes Zarządu Fundacji "Kresy w Potrzebie - Polacy Polakom" oraz pan Wiesław Leszko, Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie. Spotkanie wzbogaciła retrospekcja wrażeń pani Ewy Runo - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie oraz pani Małgorzaty Rzepeckiej - Koordynatora aukcji w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce im. Kpt Jerzego Bartnika, które brały udział w przekazywaniu paczek na Białorusi i na Litwie. Z pełnych wzruszeń relacji dowiedzieliśmy się, jak wygląda życie naszym rodaków na Kresach oraz tego, że przekazywanie paczek z darami to nie tylko pomoc, to także poczucie spotkania z bliskimi ludźmi, z Polakami, którzy na ten moment czekają. Konferencja zakończyła się wykładem pana dr Roberta Wyszyńskiego, członka Rady do Spraw Repatriacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, " Sytuacja Polaków na Wschodzie. Problemy i potrzeby". Wszystkim uczestnikom spotkania wręczono podziękowania za udział w akcji "Paczka na Kresy" - 2019 r.  oraz przedstawiony został harmonogram działań w związku z "Wielkanocną Akcją Paczka 2020". Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej zbiórce, liczymy na Wasze zaangażowanie :)

 • Studniówka 2020

  8 lutego b.r. uczniowie klas 4 naszej szkoły bawili się na balu studniówkowym w Złotej Komnacie. Uroczystość rozpoczął dyrektor Ireneusz Szychowski krótką przemową po której maturzyści podziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom za 4 lata nauki oraz rozpoczęli zabawę tradycyjnym polonezem.

 • Pamiętamy!

   

  7 lutego 2020 roku na cmentarzu komunalnym odbyła się uroczystość z okazji pierwszej wywózki na Sybir. Poczet sztandarowy TPAK – u uczestniczył w tym wydarzeniu. Kwiaty złożyli Pan Dyrektor Ireneusz Szychowski jako przewodniczący Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Robert Trębacki – nauczyciel historii w imieniu szkoły.

 • Podnosimy jakość kształcenia.

     W dniu 06.02.2020 w Zespole Szkół-Ekonomiczno Kupieckich miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Pan Adam Jaszczuk pełnomocnik Zarządu LS Technics Sp. z o.o. oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich podpisali list intencyjny o współpracy w celu podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Zgodnie z powyższym porozumieniem od 01.09.2020 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich będzie uruchomiony nowy kierunek kształcenia technik eksploatacji portów i terminali. Podpisanie listu odbyło się w obecności Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka- Pani Agnieszki Harabasz. Również uczestnikami i świadkami tego wydarzenia byli uczniowie i nauczyciele najstarszej Szkoły Zawodowej na Mazowszu Płockim. Dyrektor Ireneusz Szychowski w swoim wystąpieniu wskazał, że porozumienie o współpracy jest kluczowe dla tego kierunku kształcenia. Dodał także, że rozpoczynamy współpracę z największym polskim operatorem, który obsługuje 80% przewoźników lotniczych w Polsce. Firma LS Airport Services S.A. powstała w 2009 roku I jest spółką państwową. Operuje na pięciu lotniskach, gdzie prowadzi pasażerską obsługę naziemną, obsługę cargo i obsługę techniczną statków powietrznych. Dyrektor mówił o różnych formach współpracy, odbywaniu praktyk zawodowych, jak i organizacji wycieczek edukacyjnych, lekcji, pokazów a także podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli. Z kolei Adam Jaszczuk mówił o potrzebie kształcenia wykwalifikowanej kadry usług pasażerskich i cargo. Firma LS Airport Services S.A. uruchomiła projekt LS Academy z myślą o rekrutacji dobrze przygotowanych pracowników. Młodzież z wyraźnym zadowoleniem usłyszała, że firma gwarantuje praktycznie 100% zatrudnienie absolwentom w tej dynamicznie rozwijającej się branży. Spółka bardzo poważnie podchodzi do współpracy z technikami eksploatacji portów i terminali, z uwagi na zapewnienie sobie kadry w długiej perspektywie czasowej. Tym bardziej, że otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego Baranów to potrzeba rekrutacji wykwalifikowanych pracowników. Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Agnieszka Harabasz powiedziała, że cieszy się z tego rodzaju wydarzeń i planów swoich placówek oświatowych i będzie aktywnie wspierać rozwój kształcenia, szczególnie w nowych zawodach. Uroczystość zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie.

 • Konkurs edukacyjny Miasto Pamięci

     3 lutego 2020 roku na Dworcu Centralnym w Warszawie odbyło się rozdanie nagród w konkursie edukacyjnym Miasto Pamięci zorganizowane przez Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych i PGE Energia Ciepła. Konkurs był częścią projektu Tablice Pamięci. 60 mazowieckich szkół rywalizowało o nagrody na napisanie utworu literackiego dotyczącego Warszawy i jej mieszkańców żyjących w okresie II wojny świtowej. Również uczniowie Ekonomika wzięli w nim udział.  Pierwsze miejsce jak się okazało zdobył nasz uczeń Hubert Wiktorzak z klasy IV. Gratulujemy wspaniałej postawy patriotycznej i dużych zdolności poetyckich.

 • I SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

    Dni 29 stycznia 2020r. odbył się w naszej szkole I etap I Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Do pierwszego etapu przystąpiło 22 uczniów z klas II, III i IV. Zadaniem ich było rozwiązanie testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych. Opiekę nad młodzieżą sprawowały nauczycielki języka angielskiego – p. Anna Chmura, p. Katarzyna Korsak, p. Wioletta Majcher-Nowacka i p. Martyna Żórawska, które są również organizatorkami tego wydarzenia. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 05 lutego 2020r. Wszyscy, którzy przystąpili do konkursu otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez wydawnictwa Oxford University Press, Macmillan, Egis, Express Publishing. Drugi etap konkursu odbędzie się 04 marca o godz. 9.50.

 • Pogrążeni w smutku

   Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej wieloletniej nauczycielki pani Zofii Popielarskiej. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 27 grudnia o godz. 12.00 w kościele św. Stanisława Kostki w Płocku.

 • Wigilijnie w Ekonomiku

    W tradycję Świąt Bożego Narodzenia wpisane są różnego rodzaju przedstawienia bożonarodzeniowe, jasełka, itp. Inaczej nie mogło być w naszym Ekonomiku, gdzie w czwartek 19 grudnia br. młodzież wystawiła dość oryginalną wersję współczesnego spotkania o charakterze adwentowo – rekolekcyjno – świątecznym. Jego przekaz był dość klarowny: zachęcał do refleksji nad różnymi sytuacjami, z którymi spotyka się młodzież, m.in. z falą hejtu, nienawiści, ubliżania, wyzwisk, cierpieniem po starcie bliskich i chorobą, ze źle pojmowaną przez młodych „wolnością” i miłością. To wszystko pokazały krótkie scenki tematyczne wykonane przez uczniów klas I b oraz I i. Kulminacyjnym momentem było wniesienie przez młodzież figury Dzieciątka Jezus, który przychodzi do każdego. Święta to nie tylko kolorowe choinki, lampki, ale też zaduma nad kondycją naszego człowieczeństwa. Wszak tyle się ostatnio dzieje dookoła nas.Refleksja taka jest potrzebna każdemu z nas.Młodzi aktorzy włożyli wiele serca w grane przez siebie role, za co składamy im wielkie dzięki. Na koniec szkolnych jasełek słowo do młodzieży wygłosił proboszcz płockiej fary ks. Wiesław Gutowski. Nad sferą muzyczną czuwali uczniowie kl. I A i I K – anielskie głosy . Ogromne podziękowania dla Samorządu Szkolnego za doskonałą współpracę i mega dekorację. Dziękujemy też głównemu reżyserowi czyli Ks. Rafałowi za refleksję, która potrzebna była i jest potrzebna każdemu z nas.

 • Stypendia dla najzdolniejszych

     W dniu 11 grudnia 2019 w sali barokowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów z terenu delegatury w Płocku, Kuratorium Oświaty w Warszawie. Nasz „Ekonomik” reprezentowała Kamila Dominika Kalinowska, która uzyskał najwyższą średnią ocen ze wszystkich stypendystów – 5,83. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wręczył Mazowiecki Kurator Oświaty Krzysztof Wiśniewski w towarzystwie posłanek na Sejm RP Elżbiety Gapińskiej oraz Anny Cicholskiej. Upominki ufundowane przez PKN Orlen przekazała Wioletta Kulpa. Na ręce dyrektora szkoły Ireneusza Szychowskiego został przekazany także list gratulacyjny dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku. Naszej Stypendystce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć naukowych.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
  ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4
  09-400 Płock
  http://naszekonomik.pl
 • 24 367-19-65

Galeria zdjęć