Menu

Niedziela 29.03.2020

Menu

liczba odwiedzin: 1306253

Partnerzy

  

 

Koła Zainteresowań

 


Szkolne Koło Teatralne

Koło Teatralne działa w Zespole Szkół Ekonomiczno -Kupieckich – zajęcia w ramach 2 godzin tygodniowo prowadzone są pod opieką Marty Goleń.

Dzięki działalności Koła Teatralnego uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się wyrażać uczucia, śmielej zabierają głos podczas publicznych występów. Zajęcia te uwrażliwiają młodzież na piękno literatury, zachęcają do czytania, przyzwyczajają do pełnej analizy utworu, pobudzają przeżycia emocjonalne, wzbogacają słownictwo. Przygotowując przedstawienia i uroczystości, uczniowie uczą się doboru literatury, przydzielania ról, projektowania scenografii i kostiumów. Doskonalą również wymowę, stosując ćwiczenia mimiczne i dykcji oraz odpowiedniej gestykulacji. Dzięki uczestnictwu w grupie teatralnej mają możliwość prezentowania siebie i swoich uzdolnień w szkole oraz w środowisku lokalnym.

 

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 uczniowie mogli zaprezentować się podczas uroczystości szkolnych:

 1. Rozpoczęcie  roku szkolnego 2019/2020;
 2. Programie artystycznym z okazji - Święta Komisji Edukacji Narodowej - opowiastki szkolnej na motywach Legendy o panu Twardowskim, pt. Igraszki z diabłem, czyli jak Twardowski w Płocku magię wykorzystał.

Chór szkolny

  Chór szkolny działa w Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich od 2019roku. Zajęcia prowadzone są przez Arkadiusza Wiśniewskiego. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań muzycznych i prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych, pozaszkolnych i konkursach. Kształtowanie kultury muzycznej, kształcenie głosu i słuchu muzycznego, umiejętność słuchania, przeżywania i rozumienia muzyki to tylko niektóre cele przyświecające pracy z utalentowaną młodzieżą.
Repertuar chóru to między innymi:

 • pieśni chóralne,
 • pieśni okolicznościowe,
 • pieśni patriotyczne,
 • utwory o tematyce związanej z kalendarium imprez szkolnych i pozaszkolnych.

 

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze

   W roku szkolnym 2019/2020 Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze prowadzi pani Bożena Pietruszewska. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klasy IV Technikum Hotelarskiego i klasy I Technikum Organizacji Turystyki. Program zajęć pozalekcyjnych w zakresie turystyki i krajoznawstwa został stworzony z myślą o rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów i pogłębianiu wiedzy krajoznawczo - turystycznej. Udział w zajęciach koła stwarza uczniom okazję do praktycznego wykorzystania wiedzy, do zdobycia nowych doświadczeń, przygotowania się do egzaminów zawodowych i różnych konkursów o tematyce turystycznej.
 

Szkolne Koło Matematyczne

   W roku szkolnym 2018/2019 Szkolne Koło Matematyczne prowadzi  Danuta Wojciechowska. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas IV c i IV d. Przystępując  do  opracowywania programu koła matematycznego mam nadzieję, że  pozalekcyjne zajęcia przyczynią się do poszerzenia i  pogłębienia wiadomości i umiejętności matematycznych, a także rozwijania pomysłowości w myśleniu i działaniu. Program   koła matematycznego skierowany jest przede wszystkim  do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, aby pomóc im w wyrównaniu szans i zadaniu egzaminu maturalnego z matematyki.

 

Szkolne Koło Sportowe

   Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich to szkoła o bogatych tradycjach sportowych, która w swojej blisko 95-letniej historii wychowała wielu zawodników, przyszłych sportowców oraz nauczycieli wychowania fizycznego związanych ze sportem na całe życie. W naszej Szkole zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczniów pod czujnym okiem wykwalifikowanych nauczycieli. Oprócz przekazywania wiedzy i umiejętności praktycznych bierzemy aktywny udział w szkolnym życiu sportowym. Staramy się tworzyć dobrą atmosferę sportu w szkole, zawsze chętnie służymy radą i pomocą nie tylko w kwestiach wychowania fizycznego. Jesteśmy otwarci na pomysły i propozycje młodzieży.

 

Poza programowymi zajęciami obowiązkowymi z wychowania fizycznego młodzież ma możliwość uczestniczenia w pozalekcyjnych formach aktywności ruchowej. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach SKS-u prowadzimy zajęcia z następujących dyscyplin sportowych:

 • lekkoatletyka- Gawłowska Joanna
 • piłka siatkowa dziewcząt i chłopców – Bohdan Kret
 • halowa piłka nożna chłopców – Bohdan Kret
 • halowa piłka nożna dziewcząt - Katarzyna Filipkowska

Pomimo trudności lokalowych staramy się przygotować reprezentacje szkolne w w/w dyscyplinach do udziału w cyklicznych rozgrywkach międzyszkolnych oraz w innych imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych w Płocku.

 

Szkolne Koła Ekonomiczne

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania wiedzą ekonomiczną i problemami gospodarki rynkowej uczestnicząc w zajęciach Szkolnego Koła Ekonomiczno-Informatycznego oraz Koła Rachunkowości Komputerowej, którymi  opiekują się panie: Monika Knap, Anna Żuchewicz, Marzanna Bieńkowska.

Na spotkaniach kół młodzież może pogłębiać wiedzę z zakresu rachunkowości i przygotowywać się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie przygotowują się również do  udziału w różnych konkursach o tematyce ekonomicznej.

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Silni Razem

Od 1999 roku, tj. od momentu powstania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom "Silni Razem"- uczniowie naszej szkoły współpracują ze Stowarzyszeniem.

Dyrekcja, pracownicy szkoły i społeczność uczniowska uczestniczą w akcjach charytatywnych, zbiórkach zabawek, artykułów szkolnych i słodyczy dla podopiecznych Stowarzyszenia.

Uczniowie i nauczyciele od 11 lat aktywnie biorą udział we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach i imprezach okolicznościowych organizowanych dla niepełnosprawnych dzieci takich jak Dzień Dziecka, Mikołajki itp.

 

Szkolne Koło Języka Angielskiego

W roku szkolnym 2015/2016 Szkolne Koło Języka Angielskiego prowadzą: pani Grażyna Kwaśna i pani Małgorzata Bielecka-Smel. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas  IV technikum. Zajęcia prowadzone są z myślą o przygotowaniu uczniów do matury z języka angielskiego. Uczestnicy koła wykonują na zajęciach różnego rodzaju zadania gramatyczne i komunikacyjne mające na celu ułatwienie porozumiewania się po angielsku: przygotowują wspólnie projekty wypowiedzi ustnych i pisemnych, dialogi, opisy, negocjacje, debatują i opisują.

 

Szkolne Koło Języka Niemieckiego

W roku szkolnym 2015/2016  Szkolne Koło Języka Niemieckiego prowadzone jest przez panią Marlenę Śladowską.  Głównym celem Szkolnego Koło Języka Niemieckiego jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, jak również poszerzanie wiadomości dotyczących wiedzy o krajach niemieckojęzycznych oraz rozbudzenie świadomości realioznawczych. Celem koła jest również rozwijanie umiejętności płynnego porozumiewania się w tym języku oraz podniesienie znajomości obyczajów i kultury państw niemieckiego obszaru językowego. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników paca na zajęciach będzie prowadzona za pomocą metod aktywizujących. Nowoczesne metody pracy będą obejmowały również pracę z oryginalnymi materiałami językowymi: DVD, film autentyczne dialogi, fragmenty literatury, oryginalne czasopisma

W zajęciach koła biorą udział maturzyści oraz osoby klas I i II, które chcą pogłębić znajomość języka.

 

Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej

 W roku szkolnym 2019/2020 Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej prowadzone jest przez pana Roberta Trębackiego. Liczba członków TPAK to 10 osób obejmujących uczniów z klas I – IV. Uczniowie corocznie uczestniczą w obchodach świąt narodowych, pokazują swoją postawę patriotyczną na uroczystościach szkolnych, miejskich i wojewódzkich. Godnie i z wielkim poświęceniem wystawiają sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na ważnych wydarzeniach w regionie.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
  ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4
  09-400 Płock
  http://naszekonomik.pl
 • 24 367-19-65

Galeria zdjęć