Menu

Niedziela 29.03.2020

Menu

liczba odwiedzin: 1306177

Partnerzy

  

 

Technik organizacji turystyki

  


 

   Uczniowie kończąc szkołę uzyskują dyplom technika obsługi turystycznej.Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowanie absolwenta do organizacji, koordynacji i nadzoru obsługi turystycznej. Absolwent potrafi badać rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych, a także efektywności finansowej i społecznej firm turystycznych. Analizuje rynek turystyczny, systemy obsługi klientów, infrastrukturę turystyczną, zawiera umowy, organizuje imprezy turystyczne, prowadzi i organizuje akcje promocyjno-reklamowe oraz cały zakres prac związanych ze sprzedażą rozliczaniem imprez turystycznych. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i organizatorami rynku usług turystycznych; uczestniczy w targach, konferencjach związanych z turystyką; rozpatruje skargi i wnioski klientów, kontrahentów oraz usuwa ich przyczyny.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
    ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4
    09-400 Płock
    http://naszekonomik.pl
  • 24 367-19-65

Galeria zdjęć