Menu

Niedziela 29.03.2020

Menu

liczba odwiedzin: 1306243

Partnerzy

  

 

Rekrutacja

 

Zarządzenie nr 3/2020

 

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku

 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci szkoła

 

 

Na podstawie art. 68 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, ze zm), art.97 ust. 1 i 2 oraz art. 98 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, ze zm), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się zawody, w których kształcić będzie ZSEK w Płocku w roku szkolnym 2020/2021 w klasach pierwszych:

 

Technikum  nr 1

- technik ekonomista

- technik rachunkowości

- technik logistyk

- technik hotelarstwa

- technik organizacji turystyki

- technik handlowiec

- technik eksploatacji portów i terminali

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

- magazynier-logistyk

- sprzedawca

 

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się komisji rekrutacyjnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku

 

§ 3

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej oraz umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

 

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
im. L. Krzywickiego w Płocku
na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

 

Proponujemy:


* Kształcenie w atrakcyjnych zawodach
* Rozwijanie uzdolnień i pasji w działających na terenie szkoły kołach zainteresowań
* Rozwój fizyczny na zajęciach SKS
* Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych
* Działalność w Samorządzie Uczniowskim
* Efektywne doradztwo zawodowe
* Ciekawe kontakty i współpracę z Domem Darmstadt, Harcerskim Zespołem „Dzieci Płocka”, Teatrem Dramatycznym i Płocką Orkiestra Symfoniczną
* Stypendia socjalneZapewniamy:

 


* Miłą i przyjazną atmosferę
* Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
* Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego
* Praktyki zawodowe w najlepszych firmach np.

-ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych,
- ORLEN Wod-Kan,
- Orlen Gaz,
- Urząd Miasta Płocka,
- Urząd Pracy,
- Banki,
- Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
- Komunikacja Miejska,
- Centrum Edukacji,
- Hotel Tumski
- Hotel Petrochemia,
- Hotel Willa Adriana,
- Hotel Starzyński,
- Hotel Herman,
- Hotel Czardasz,
-AUCHAN,
-JYSK,
- Sklepy Sieci Rossmann,
- Galerie Handlowe: Wisła, Mosty, Masovia,

* Naukę w specjalnie przygotowanych pracowniach przedmiotowych do nauki zawodu m. in. 
informatycznych, hotelarskiej, przedsiębiorczości
* Możliwość korzystania z biblioteki i czytelni ze stanowiskami internetowymi
* Opiekę pielęgniarki szkolnej

  Dokumenty przyjmuje Sekretariat Szkoły 
Sekretariat Szkoły czynny zgodnie z ustalonym terminem naboru.

Nasi uczniowie korzystają z:

 • pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu
 • pracowni symulacyjnej – obsługa firmy
 • bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowywanych przez nauczycieli
 • bezpłatnego bufetu i sklepiku szkolnego

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
  ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4
  09-400 Płock
  http://naszekonomik.pl
 • 24 367-19-65

Galeria zdjęć