Menu

Środa 12.12.2018

Menu

liczba odwiedzin: 859940

Partnerzy

  

 

Koła Zainteresowań

 


 

Szkolne Koło Matematyczne

   W roku szkolnym 2018/2019 Szkolne Koło Matematyczne prowadzi  Danuta Wojciechowska. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas IV c i IV d. Przystępując  do  opracowywania programu koła matematycznego mam nadzieję, że  pozalekcyjne zajęcia przyczynią się do poszerzenia i  pogłębienia wiadomości i umiejętności matematycznych, a także rozwijania pomysłowości w myśleniu i działaniu. Program   koła matematycznego skierowany jest przede wszystkim  do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, aby pomóc im w wyrównaniu szans i zadaniu egzaminu maturalnego z matematyki.

 

Szkolne Koło Sportowe

   Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich to szkoła o bogatych tradycjach sportowych, która w swojej blisko 95-letniej historii wychowała wielu zawodników, przyszłych sportowców oraz nauczycieli wychowania fizycznego związanych ze sportem na całe życie. W naszej Szkole zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczniów pod czujnym okiem wykwalifikowanych nauczycieli. Oprócz przekazywania wiedzy i umiejętności praktycznych bierzemy aktywny udział w szkolnym życiu sportowym. Staramy się tworzyć dobrą atmosferę sportu w szkole, zawsze chętnie służymy radą i pomocą nie tylko w kwestiach wychowania fizycznego. Jesteśmy otwarci na pomysły i propozycje młodzieży.

 

Poza programowymi zajęciami obowiązkowymi z wychowania fizycznego młodzież ma możliwość uczestniczenia w pozalekcyjnych formach aktywności ruchowej. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach SKS-u prowadzimy zajęcia z następujących dyscyplin sportowych:

 • lekkoatletyka- Gawłowska Joanna
 • piłka siatkowa dziewcząt i chłopców – Bohdan Kret
 • halowa piłka nożna chłopców – Bohdan Kret
 • halowa piłka nożna dziewcząt - Katarzyna Filipkowska

Pomimo trudności lokalowych staramy się przygotować reprezentacje szkolne w w/w dyscyplinach do udziału w cyklicznych rozgrywkach międzyszkolnych oraz w innych imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych w Płocku.

 

Szkolne Koła Ekonomiczne

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania wiedzą ekonomiczną i problemami gospodarki rynkowej uczestnicząc w zajęciach Szkolnego Koła Ekonomiczno-Informatycznego oraz Koła Rachunkowości Komputerowej, którymi w roku szkolnym 2015/2016 opiekują się panie: Monika Knap, Anna Żuchewicz, Marzanna Bieńkowska i Jadwiga Józwiak.

Na spotkaniach kół młodzież może pogłębiać wiedzę z zakresu rachunkowości i przygotowywać się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie przygotowują się również do  udziału w różnych konkursach o tematyce ekonomicznej.

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Silni Razem

Od 1999 roku, tj. od momentu powstania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom "Silni Razem"- uczniowie naszej szkoły współpracują ze Stowarzyszeniem.

Dyrekcja, pracownicy szkoły i społeczność uczniowska uczestniczą w akcjach charytatywnych, zbiórkach zabawek, artykułów szkolnych i słodyczy dla podopiecznych Stowarzyszenia.

Uczniowie i nauczyciele od 11 lat aktywnie biorą udział we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach i imprezach okolicznościowych organizowanych dla niepełnosprawnych dzieci takich jak Dzień Dziecka, Mikołajki itp.

 

Szkolne Koło Języka Angielskiego

W roku szkolnym 2015/2016 Szkolne Koło Języka Angielskiego prowadzą: pani Grażyna Kwaśna i pani Małgorzata Bielecka-Smel. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas  IV technikum. Zajęcia prowadzone są z myślą o przygotowaniu uczniów do matury z języka angielskiego. Uczestnicy koła wykonują na zajęciach różnego rodzaju zadania gramatyczne i komunikacyjne mające na celu ułatwienie porozumiewania się po angielsku: przygotowują wspólnie projekty wypowiedzi ustnych i pisemnych, dialogi, opisy, negocjacje, debatują i opisują.

 

Szkolne Koło Języka Niemieckiego

W roku szkolnym 2015/2016  Szkolne Koło Języka Niemieckiego prowadzone jest przez panią Marlenę Śladowską.  Głównym celem Szkolnego Koło Języka Niemieckiego jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, jak również poszerzanie wiadomości dotyczących wiedzy o krajach niemieckojęzycznych oraz rozbudzenie świadomości realioznawczych. Celem koła jest również rozwijanie umiejętności płynnego porozumiewania się w tym języku oraz podniesienie znajomości obyczajów i kultury państw niemieckiego obszaru językowego. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników paca na zajęciach będzie prowadzona za pomocą metod aktywizujących. Nowoczesne metody pracy będą obejmowały również pracę z oryginalnymi materiałami językowymi: DVD, film autentyczne dialogi, fragmenty literatury, oryginalne czasopisma

W zajęciach koła biorą udział maturzyści oraz osoby klas I i II, które chcą pogłębić znajomość języka.

 

Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej

 W roku szkolnym 2018/2019 Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej prowadzone jest przez pana Roberta Trębackiego. Liczba członków TPAK to 10 osób obejmujących uczniów z klas I – IV. Uczniowie corocznie uczestniczą w obchodach świąt narodowych, pokazują swoją postawę patriotyczną na uroczystościach szkolnych, miejskich i wojewódzkich. Godnie i z wielkim poświęceniem wystawiają sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na ważnych wydarzeniach w regionie.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
  ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4
  09-400 Płock
  http://naszekonomik.pl
 • 24 367-19-65

Galeria zdjęć